Βιομηχανία

Τελευταία νέα

Περιοχή μελών

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Για περισσότερο από 50 χρόνια

στα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

Η Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης!


Εμείς, στην Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. (SKAMA), αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων όλων μας και με αφορμή το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR) λαμβάνουμε αποτελεσματικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων μας.

 

Η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης της SKAMA δηλώνεται στην Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και  αποδεικνύεται με την παροχή των απαραίτητων πόρων για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικού Προγράμματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας.

 

Η ανώτατη διοίκηση εξασφαλίζει επίσης τη διεξαγωγή, σε τακτική βάση, ελέγχων της απόδοσης του προγράμματος, με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί, καθώς και τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που η εταιρία έχει στην κατοχή της.  

 

Οι κίνδυνοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καταγράφονται και αντιμετωπίζονται σε διάφορα επίπεδα και στο πλαίσιο όλων των λειτουργικών διαδικασιών της Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε..

 

Προσκαλούμε όλους τους εργαζόμενους, καθώς και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρίας μας, να συμμετέχουν στη διαδικασία συνεχούς συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στην επίτευξη των στόχων μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Με εκτίμηση,

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο