Βιομηχανία

Τελευταία νέα

Περιοχή μελών

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Για περισσότερο από 50 χρόνια

στα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

Εξειδίκευση στη διάγνωση FAG INDUSTRIAL SERVICES (FIS)Σε έξι βασικούς τομείς η S&M προσφέρει λύσεις που βοηθούν τον τελικό χρήστη να αποφύγει απρόβλεπτες βλάβες, εξασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη διαθεσιμότητά του εξοπλισμού με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας.

• Μοντάρισμα Ρουλεμάν
Η σωστή τοποθέτηση αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των ρουλεμάν. Ο οίκος FIS διαθέτει ομάδα τεχνικών-μονταδόρων καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συνάρμοσης και εξάρμοσης. Σχετικά σεμινάρια εκπαίδευσης προσφέρονται από την S&M και FIS για το προσωπικό της εκάστοτε Βιομηχανίας.• Επισκευή Ρουλεμάν
Επιπλέον, ο οίκος FIS αναλαμβάνει την επιθεώρηση και την πλήρη ανακατασκευή χρησιμοποιημένων ρουλεμάν, εφόσον κάτι τέτοιο είναι οικονομικά συμφέρον.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης μίας επισκευής ρουλεμάν ποικίλει από τρεις έως δώδεκα εβδομάδες, ενώ το κόστος εργασίας ανέρχεται συνήθως από 20% έως 70% της αρχικής αξίας κτήσης του ρουλεμάν. Όλες οι διαδικασίες καλύπτονται με εγγύηση από τον οίκο FAG, που είναι ένας από τους πρωτοπόρους κατασκευαστές ρουλεμάν στον κόσμο.

• Λίπανση
Ο οίκος FIS προσφέρει ένα εύρος από 15 διαφορετικά ειδικά γράσα, καλύπτοντας έτσι τις περισσότερες εφαρμογές που συναντώνται στη βιομηχανία. Κάθε γράσο σε όλη την διαδικασία παραγωγής υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους στα εξειδικευμένα εργαστήρια του οίκου FIS προκειμένου να πιστοποιηθεί το υψηλό επίπεδο ποιότητας.
Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης προσφέρονται στους χρήστες, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν όλα εκείνα που είναι απαραίτητα για την σωστή λίπανση.

• Ευθυγράμμιση
Στο εύρος των προϊόντων FIS περιλαμβάνονται και όλα τα συστήματα με τα οποία εξασφαλίζεται η ορθή ευθυγράμμιση αξόνων, τροχαλιών.

• Διαγνωστική Συντήρηση
Κεντρικό πυρήνα των προϊόντων και υπηρεσιών του οίκου FIS αποτελεί η Διαγνωστική Συντήρηση, εφόσον είναι ο πλέον έγκυρος τρόπος έγκαιρης ανίχνευσης επερχόμενων βλαβών σε περιστροφικό εξοπλισμό.

• Maintenance Management
Κεντρική φιλοσοφία αποτελεί η παροχή στον πελάτη, εκ μέρους της FIS σε συνεργασία με την S&M, ολοκληρωμένων λύσεων που θα συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός αξιόπιστου και βέλτιστου συστήματος συντήρησης.