Βιομηχανία

Τελευταία νέα

Περιοχή μελών

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Για περισσότερο από 50 χρόνια

στα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

Klüber Lubrication Sprays:
Λιπαντικά για τις βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων σε spray


Τα λιπαντικά τροφίμων πρέπει να πληρούν γενικές τεχνικές προδιαγραφές όπως:

• μείωση τριβής και φθοράς
• αντιδιαβρωτική προστασία
• απαγωγή θερμότητας
• στεγανοποίηση


Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τα στάδια παραγωγής σε κάθε βιομηχανία, τα λιπαντικά τροφίμων πρέπει να διασφαλίζουν:

• αντοχή στην επίδραση των προϊόντων
• αντοχή στα χημικά
• αντοχή στο νερό
• ουδέτερη συμπεριφορά στα πλαστικά και ελαστομερή
• αντοχή στον ατμό
• διαλυτικότητα σακχάρων
• συμβατότητα με τα υλικά στεγανοποίησης

Για μια πληρέστερη ενημέρωση σας παραπέμπουμε στον πίνακα ή στο αντίστοιχο έντυπο

Παρουσίαση επιλεγμένων λιπαντικών τροφίμων Η1 σε σπρέϋ της Klueber Lubrication

       Προϊόν Klüber                                                   
 Περιγραφή - Χαρακτηριστικά - Εφαρμογή
Klüberfood® NH1 14-222
Συνθετικό γράσο με σάπωνα σύμπλοκο Α1 ΝLGI 2 (NSF H1)
Klüberoil® 4 UH1-15
Λεπτό συνθετικό λάδι αλυσίδων και άλλων κινούμενων μερών ISO VG 15 (NSF H1)
Klüberfood NH1 4-220 N Συνθετικό λάδι αλυσίδων και άλλων κινούμενων μερών ISO VG 220 (NSF H1)
KLÜBEROIL® 4 UH1-1500 N
Συνθετικό χοντρό λάδι αλυσίδων με προσκολητικότητα ISO VG 1500 (NSF H1)
Klüberfood® NH1 CH2-220
Συνθετικό λάδι αλυσίδων υψηλών θερμοκρασιών ως 250 °C , ISO VG 220 (NSF H1)
Klübersynth® NH1 4-68 Foam
Αφρώδες συνθετικό λάδι με μεγάλη προσκολητικότητα για κινούμενα μέρη (NSF H1)
PARALIQ 91 Spray
Συνθετικό αποκολλητικό λάδι για φόρμες και καλούπια για άμεση επαφή με το προϊόν         (NSF H1, 3Η)
PARALIQ P 40
Παραφινούχο λάδι για λίπανση διάφορων κινούμενων μερών ISO VG 68 (NSF H1)
UNISILKON® M 2000  
Σιλικονούχο λάδι για προστασία ελαστομερών αλλά και αποκολλητικό ISO VG 1350 (NSF H1)
Klüberpaste® UH1 96-402
Συνθετική πάστα υψηλών θερμοκρασιών ως 1200 °C και για υψηλά φορτία (NSF H1)
Klüberfood® NH1 K 32
Λιπαντικό για προστασία από οξείδωση μεταλλικών επιφανειών, δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη (NSF H1)
Klüberfood® NK1 Z 8-001
Οργανικό διαλυτικό και καθαριστικό κατάλοιπων γράσων και λαδιών, ουδέτερο προς πλαστικά και μέταλλα (NSF K1, K3)