Βιομηχανία

Τελευταία νέα

Περιοχή μελών

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Για περισσότερο από 50 χρόνια

στα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΑΣ

Τα λιπαντικά για τα μηχανήματα της βιομηχανίας τροφίμων, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας στα τρόφιμα.

Για έναν κατασκευαστή τροφίμων, το κλειδί για ένα καλό προϊόν είναι η καλή συνταγή. Αυτό ισχύει για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα ποτά, στα αλλαντικά, στα αρτοσκευάσματα, στα προϊόντα γάλακτος καθώς και στα υλικά που χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια. Η χρήση του κατάλληλου λιπαντικού για τα μηχανήματα των βιομηχανιών τροφίμων είναι αναγκαία όχι μόνο για την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού, αλλά και για την αποφυγή πιθανής μόλυνσης των προϊόντων. Η επιλογή και η εφαρμογή του σωστού προγράμματος λίπανσης θα εξασφαλίσει ότι το εργοστάσιο θα λειτουργεί με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποδοτικότητα, καθώς και με μεγαλύτερη κερδοφορία.

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί τροφίμων σήμερα, είναι η αποφυγή μόλυνσης των προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραγωγής, ενώ προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση των παραγωγικών διαδικασιών. Μία από τις καλύτερες πρακτικές είναι η χρήση καταχωρημένων και πιστοποιημένων λιπαντικών ώστε το ρίσκο πιθανής μόλυνσης στο εργοστάσιο να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο. Αυτό βοηθάει στη διατήρηση την καλής φήμης των εταιριών. Αυτό το είδος της πρόληψης μολύνσεων είναι σημείο κλειδί στις οδηγίες του HACCP. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων όπως αναδευτήρες, φυσητήρες, μίξερ, φούρνοι, μηχανήματα συμπιεσμένου αέρα και συσκευασίας, όπου το λιπαντικό που χρησιμοποιείται στα μηχανικά μέρη θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με τα τρόφιμα. Το ρίσκο της χρήσης ενός λιπαντικού που δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για μηχανήματα τροφίμων, μπορεί να επιφέρει μόλυνση στα προϊόντα τροφίμων.

Τα λιπαντικά τροφίμων πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές. Πρέπει να είναι αδρανή, άγευστα και άοσμα και να είναι διεθνώς εγκεκριμένα. Πέραν αυτών, τα λιπαντικά τροφίμων πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: μείωση τριβής και φθοράς, προστασία από σκουριά και διάχυση θερμότητας και να έχουν μονωτικές ιδιότητες.

Παλαιότερα το USDA και πλέον o NSF καταγράφει τα λιπαντικά που ενδείκνυνται για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Ο κατασκευαστής του λιπαντικού πρέπει να αποδεικνύει ότι όλα τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση του προϊόντος του, βρίσκονται στη λίστα των επιτρεπόμενων ουσιών της FDA, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας CFR 21. Πέραν της πιστοποίησης της FDA, σε κάποια μέρη του κόσμου είναι σημαντική και η πιστοποίηση HALAL.

Τα λιπαντικά NSF H1 είναι κατάλληλα για τυχαία, τεχνικά αναπόφευκτη επαφή με τρόφιμα, ποτά ή φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτά τα λιπαντικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν άφοβα σε εφαρμογές όπως αναδευτήρες, φυσητήρες, μίξερ, φούρνοι, μηχανήματα συμπιεσμένου αέρα και συσκευασίας, όπου το λιπαντικό που χρησιμοποιείται στα μηχανικά μέρη θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με τα τρόφιμα.

Τα λιπαντικά NSF H2 από την άλλη, είναι κατάλληλα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και φαρμάκων, εφόσον η επαφή με τα προϊόντα είναι απολύτως αδύνατη. Αυτά τα λιπαντικά αναφέρονται κάποιες φορές ως λιπαντικά βιομηχανίας τροφίμων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από τη γραμμή παραγωγής. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ονομασιών – Η1 και Η2 – είναι ιδιαίτερα κρίσιμη όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα μόλυνσης και πιθανής ανάκλησης προϊόντων.

Πολλά εργοστάσια τροφίμων χρησιμοποιούν πλέον λιπαντικά Η1 για όλη τη γραμμή παραγωγής τους ώστε να μειώσουν το ρίσκο της χρησιμοποίησης λιπαντικών σε λάθος σημεία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των λιπαντικών και του αποθηκευτικού στοκ και κατά συνέπεια στη μείωση κόστους.

Μέχρι τώρα, η συνταγή ενός λιπαντικού και η ενδεδειγμένη χρήση του ήταν οι μόνοι παράγοντες που εξετάζονταν και ρυθμίζονταν. Πλέον όμως το πρόγραμμα πιστοποίησης ISO 21469 είναι πολύ πιο περιεκτικό και καλύπτει και τις παραγωγικές διαδικασίες.

Το ISO 21469 είναι το διεθνές στάνταρ για κανονισμούς υγιεινής για τη σύνθεση, την παραγωγή και τη χρήση λιπαντικών Η1 που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων. Ο NSF δημιούργησε μια διαδικασία πιστοποίησης με βάση το ISO 21469, η οποία περιλαμβάνει την ετήσια επιθεώρηση των εργοστασίων παραγωγής λιπαντικών από έναν επιθεωρητή της NSF ώστε να ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και πρόληψης μολύνσεων κατά την παραγωγή λιπαντικών Η1. Δείγματα προϊόντων παίρνονται σε ετήσια βάση και αναλύονται για μολύνσεις. Ακόμη και η συσκευασία και η αποθήκευση αξιολογούνται κατά την επιθεώρηση. Προκειμένου να πιστοποιηθεί ένα εργοστάσιο σύμφωνα με το ISO 21469:2006 ίσως κάποιες αλλαγές να είναι αναγκαίες ως προς την παραγωγική διαδικασία που περιλαμβάνουν μεγάλες επενδύσεις ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση.

Η Klüber Lubrication ήταν ανάμεσα στις λίγες πρώτες εταιρίες που μπόρεσε να εναρμονιστεί με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει πως πιστοποιημένο δεν είναι μόνο το προϊόν αλλά και όλη η διαδικασία παραγωγής του. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει πλήρη προστασία ενάντια σε μολύνσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγής των λιπαντικών.

Τα λιπαντικά είναι μόλις ένα μικρό κομμάτι του προϋπολογισμού ενός εργοστασίου, παρόλα αυτά το πραγματικό χρηματικό όφελος που οι υπεύθυνοι παραγωγής μπορεί να μην βλέπουν στον προϋπολογισμό τους, φαίνεται σε άλλους τομείς. Ένα καλό πρόγραμμα λίπανσης έχει αντίκτυπο στους τρείς μεγαλύτερους πυλώνες του προϋπολογισμού: Στην κατανάλωση ενέργειας, στα ανταλλακτικά και στα εργατικά. Αν οι υπεύθυνοι παραγωγής χρησιμοποιούν το σωστό λιπαντικό που αυξάνει τα διαστήματα επαναλίπανσης, μπορούν να εξοικονομήσουν σε χρόνο συντήρησης. Οι υπεύθυνοι παραγωγής μπορούν επίσης να εξοικονομήσουν χρήματα, καθώς τα εξαρτήματα διαρκούν περισσότερο. Τα εξοικονομούμενα κεφάλαια μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιηθούν για άλλα project.

Η ενεργειακή απόδοση είναι πολύ σημαντική για όλους. Με τη χρήση ενός εξειδικευμένου λιπαντικού υψηλής ποιότητας, οι υπεύθυνοι παραγωγής μπορούν όχι μόνο να αυξήσουν την αποδοτικότητα, αλλά και να μειώσουν και την ενέργεια που χρειάζεται το εργοστάσιο για τη λειτουργία του.
Συντάκτης:


Αγγλικό άρθρο : Know your grease