Βιομηχανία

Τελευταία νέα

Περιοχή μελών

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Για περισσότερο από 50 χρόνια

στα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων

Η S&M ΣΚΑΖΙΚΗΣ – ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤΙΣ 175 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση, η διεθνής ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, στο πλαίσιο των Growth
Awards του 2016, - σε συνεργασία με την τράπεζα Eurobank – αναλύοντας τα οικονομικα αποτελέσματα 8.000
 επιχειρήσεων που ξεχώρισαν στο σημερινό περιβάλλον, ανέδειξε τις 175 κορυφαίες από αυτές, που
πρωταγωνιστούν στον κλάδο τους για τις υψηλές επιδόσεις τους.

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να καταστεί το κορυφαίο μέσο αναγνώρισης της επιχειρηματικής αριστείας και
στήριξης των υγιών, ανταγωνιστικών, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στις 175 επιχειρήσεις είναι και η S&M Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ – Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε..

Οι 175 αυτές επιχειρήσεις προκρίθηκαν για τη διατήρηση του τζίρου, τη λειτουργική κερδοφορία, τις υψηλές
ταμειακές ροές, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων, τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα.

Παρά την όξυνση της κρίσης των τελευταίων ετών, οι εταιρείες αυτές μπόρεσαν όχι μόνο να ανταποκριθούν
επαγγελματικά στις υποχρεώσεις τους, κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, αλλα να διενεργήσουν σημαντικές
επενδύσεις, προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας που συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη.